Add a static message for Tampere

Description

"Tämänkaltainen banneri olisi hyvä saada reittioppaaseen meillä 6.1. tulevista muutoksista. Teksti saisi näkyä 1.1. tai 2.1. alkaen ainakin 7.1. saakka. Teksteinä:
Useita reitti- ja aikataulumuutoksia Nyssen bussiliikenteessä 6.1. alkaen. Muutokset löytyvät hakemalla matkan aikaisintaan päivälle 6.1. Lisätiedot nysse.fi
Multible route and schedule changes in Nysse bus service on January 6. The changes can be found by searching a trip for earliest January 6. More information nysse.fi"

Acceptance Criteria

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Juha-Matti Viertola

More details from

None

Components

None

Priority

Medium

Epic Link

None

Story Points

None

Labels

None
Configure